Πρεμιέρα για το ομόλογο της CPLP Shipping

Αρχισαν σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, οι εγγραφές για το ομόλογο της CPLP Shipping Holdings PLC με την εγγύηση της Capital Product Partners, εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και το εύρος της απόδοσης ορίσθηκε μεταξύ 2,60% και 3,00%. Το ομόλογο της CPLP είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρείται σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ. Η έκδοσή του θα χρηματοδοτήσει την αγορά τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) συνολικής επένδυσης ύψους 600 εκατ. δολ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, στις 20 Οκτωβρίου που λήγει η δημόσια προσφορά θα υπάρξει ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, στο ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας. Στις 22 Οκτωβρίου 2021 θα υπάρξει δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και θα γίνει και η παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων. Στις 25 Οκτωβρίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της CPLP Shipping Holdings, oι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς, της ALPHA BANK AE και της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ και της Αναδόχου Optima bank, καθώς και μέσω των Μελών ΗΒΙΠ και των Συμμετεχόντων στο ΣΑΤ που συνεργάζονται με τα Μέλη ΗΒΙΠ για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας ΗΒΙΠ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Εκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.