Που στρέφεται το ενδιαφέρον στο Χ.Α.;-Τεχνική εικόνα ΟΤΕ, TITC, και ΜΥΤΙΛ (13.11.2020)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες στις ΗΠΑ Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq συνεχίζουν να διατηρούν το σήμα strong buyκαθώς και στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30FTSE 100, και CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Αρνητικό πρόσημο σήμερα για τον γενικό δείκτη, όπου παρά το γεγονός ότι διατηρήθηκε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, παραμένοντας με σήμα αγοράς, δεν κατάφερε για ακόμη μία συνεδρίαση να διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ200 ημερών (667 μονάδες), με τον πραγματοποιηθέν όγκο να διαμορφώνεται σήμερα σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με χθες. Η αντίσταση βρίσκεται στις 682 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 615 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 47,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η προσοχή εστιάζεται τις επόμενες μέρες στην διάσπαση ή μη της αντίστασης των 1.649 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.422 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών (922 μονάδες), ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 992 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 849 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 3,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 351 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 262 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 39,09 εκατ. τεμάχια έναντι 25,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 12,05 ευρώ με πτώση 2,43%, εμφανίζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (12,48 ευρώ), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,83 ευρώ, και η στήριξη στα 11,70 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 662,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,27%

Απόδοση 3μηνου -9,40%

Απόδοση 6μηνου +6,83%

Απόδοση από 1/1 -15,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων -10,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,01 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,99 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,24

P/BV 2,84

Ξένα/Ιδία 0,58

ROE +4,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,77%

Κεφαλαιοποίηση 5,67 δισ. ευρώ


Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 12,28 ευρώ με άνοδο 2,33%, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει για πρώτη φορά από τα τέλη Ιανουαρίου πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (12,35 ευρώ), παραμένοντας κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,66 ευρώ και η στήριξη στα 11,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται, και το σήμα αγοράς να διατηρείταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 65,77 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,72%

Απόδοση 3μηνου +9,06%

Απόδοση 6μηνου +7,72%

Απόδοση από 1/1 –34,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων –32,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,4026 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,32 δισ.. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 16,12

P/BV 0,76

Ξένα/Ιδία 0,52

ROE +19,03%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,94%

Κεφαλαιοποίηση 1,01 δισ. ευρώ


Η μετοχή του Μυτιληναίου έκλεισε στα 9,855 ευρώ με άνοδο 0,56%, εμφανίζοντας αδυναμία να κινηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από το πρόσφατο υψηλό των 10,26 ευρώ, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,40 ευρώ και η στήριξη στα 9,18 ευρώ, με τους όγκους στην μετοχή να συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερώνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 368,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,23%

Απόδοση 3μηνου +21,67%

Απόδοση 6μηνου +44,93%

Απόδοση από 1/1 +0,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,05%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,39 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,896 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,56 δισ. ευρώ

BV 10,93

P/BV 0,90

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +4,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,67%

Κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,166με πτώση 23,02%, και του δεκαετούς στο 0,801με πτώση 3,55%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

 https://twitter.com/TheodorosSem