Ποσό 2.759.668 ευρώ κατέβαλε στη Newsphone το Ελληνικό Δημόσιο

Το συνολικό ποσό των €2.759.668 κατέβαλε στην εταιρεία Newsphone το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν της εκδόσεως των με αριθμών 4565/2019 & 4566/2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε:
α) ποσό €2.158.834 ως κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων, σύμφωνα με την με αριθμό 4565/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει νομιμοτόκως στην Εταιρεία το ποςό του €1.424.572,50 για τις πρόσθετες πληροφορίες προς τους εκλογείς για τις Βουλευτικες εκλογες Μαρτίου 2004 και τις ευρωεκλογες Ιουνίου 2004 και

β) ποσό €600.834 ως ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθμό 4566/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.