Ποσειδώνια 2022: Μνημόνιο συνεργασίας HEMEXPO – ΣΕΚΠΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 7 Ιουνίου οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – HEMEXPO και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ αναγνωρίζοντας από κοινού ότι η ναυτιλία και η αμυντική βιομηχανία, αλλά και οι δραστηριότητες που τα συνοδεύουν, αποτελούν στρατηγικό τομέα ανάπτυξης για τη χώρα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η πρόεδρος της HEMEXPO κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου και ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής στον χώρο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2022.

Τόσο η HEMEXPO όσο και ο ΣΕΚΠΥ εκτιμούν ότι μέσω της συνεργασίας τους δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αξιοποιούν ευκαιρίες και εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία τους.

Στόχος η ανάπτυξη συνεργειών που θα ενισχύσουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους και ταυτόχρονα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διείσδυσή τους στις ξένες αγορές.

Οι στόχοι

Σκοπός της συμφωνίας είναι να εντοπιστούν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και δράσεις προκειμένου:

  • Να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
  • Να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και οι εξαγωγές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο.
  • Να αυξηθούν οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης νέων πρωτοτύπων προϊόντων με διατομεακές συνεργασίες.
  • Να αναπτυχθούν διεθνείς συνεργασίες που σκοπό θα έχουν την προώθηση αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα εξοπλίσουν τις νέες σχεδιάσεις εμπορικών και πολεμικών  πλοίων και ναυτιλιακού/αμυντικού εξοπλισμού.
  • Να αυξηθούν οι πιστοποιήσεις προϊόντων ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε προδιάγραφες.
  • Να συμβάλει στην δημιουργία μιας καινοτόμου βιομηχανικής
  • Δραστηριότητας ναυτιλιακού εξοπλισμού στοχεύοντας κυρίως στην διεθνή αγορά.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής μετά την υπογραφή του Μνημονίου σημείωσε: «Η συνεργασία ΗΕΜΕΧΡΟ και ΣΕΚΠΥ θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών των εταιρειών μελών των δύο φορέων. Συνέργεια των Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού τομέα με τους αντίστοιχους του ναυτιλιακού εξοπλισμού μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και για τους δύο αλλά και στη χώρα. Σε μια κρίσιμη περίοδο νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι το «η ισχύς εν τη ενώσει» και αυτό επιδιώκουμε με την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας».

Εκ μέρους της HEMEXPO κ. Κώστας Φανουριάδης δήλωσε ότι: H HEMEXPO προχωρά σε μια ακόμα στρατηγική συνεργασία. Συνεργασία που στοχεύει όπως παραδοσιακά κάνουν οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού εκτός των ελληνικών συνόρων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι καρποί των συνεργείων μας με το ΣΕΚΠΥ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα φέρει περισσότερο συνάλλαγμα στη χώρα.