Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι επενδυτές – Τι ισχύει για μετοχές, καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα

Σε αναλυτικό κατάλογο σχετικά με το πώς θα φορολογηθούν φέτος οι επενδυτές προχώρησε η Hellas Fin (δραστηριοποιείται παγκοσμίως στο χώρο του wealth management), εξειδικεύοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο επιβαρύνσεις, ανάλογα με το ποια κατηγορία αφορούν και με το αν αφορούν έσοδα που προέρχονται από τίτλους εσωτερικού ή εξωτερικού.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι περιπτώσεις φορολόγησης είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι εύκολο να προκληθεί σύγχυση ακόμη και σε έμπειρους επενδυτές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από φέτος έχει μειωθεί στο 0,1% (από το 0,2%) το τέλος επί των πωλήσεων μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή επίσης ότι η φορολογία επί των τόκων των εταιρικών ομολόγων ημεδαπής προέλευσης διατηρείται στο 15%, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση η πρόθεση κατάργησης του συγκεκριμένου φόρου (οι τόκοι των κρατικών τίτλων είναι αφορολόγητοι).

Σε ότι αφορά τους τόκους των καταθέσεων φορολογούνται και αυτοί με 15%. Αντίθετα, οι υπεραξίες δεν φορολογούνται στα αμοιβαία κεφάλαια, ενώ σε ότι αφορά τις ελληνικές μετοχές επιβαρύνονται με 15% αλλά αυτό ισχύει μόνο για όσους επενδυτές κατέχουν ποσοστό άνω του 0,5% μιας εταιρείας.

Αναλυτική παρουσίαση των φορολογικών επιβαρύνσεων παρουσιάζεται στον παρατιθέμενο πίνακα που εκπόνησε η Hellas Fin.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει 27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία

Σήμερα μέλη της ΕΖΕΣ είναι τέσσερις χώρες: η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και η Νορβηγία. Οι τρεις από αυτές (εκτός της Ελβετίας) είναι και μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η HellasFin ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμπεριέχονται στην παρούσα αναφορά είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Όλα τα στοιχεία για τον Φόρο Μερισμάτων και Τόκων, παρέχονται στα άρθρα 36-37 του Ν.4172/2013, επίσης όλα τα στοιχεία που αφορούν τον Φόρο Υπεραξίας Τίτλων, περιέχονται στο άρθρο 42 του Ν.4172/2013.

Τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό-ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συμβουλών ή πρόσκληση-προτροπή για επένδυση σε προϊόντα που διαπραγματεύονται ή θα διαπραγματευθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη η μη αγορά. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Η HellasFin ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. Για κάθε θέμα που αφορά την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών τίτλων πρέπει να συμβουλεύεστε τον Φορολογικό σας σύμβουλο.