Πώς να πετύχουμε την οικονομική μας ελευθερία, όταν είμαστε «οικονομικά αγράμματοι»;

Οικονομικά Αγράμματοι

Οικονομικά Ελεύθερος είναι ο Πλούσιος; Αυτός που έχει πολλά χρήματα είναι οικονομικά ελεύθερος; Είναι Πλούσιος; Ο Πλούτος έχει σχέση μόνο με τα χρήματα και αν όχι τότε ποιός είναι Πλούσιος; Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις,…