Πως η εκκαθάριση-εξπρές της ΛΑΡΚΟ σε 12 μήνες παρακάμπτει σειρά διατάξεων νόμων

Η ΛΑΡΚΟ τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, το οποίο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Η τροπολογία είναι ιδιαίτερη διότι γίνεται κατά παρέκκλιση πολλών νομοθετημάτων, που σχετίζονται με τις ειδικές εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων, με τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, με τη διαιτησία, με διαγωνισμούς πώλησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων κλπ.

Η νομοθετική ρύθμιση φθάνει στο σημείο να καταργεί συμβάσεις εργασίας, επιδόματα αδείας ενώ επιτρέπει την αγορά περιουσιακών στοιχειων δίχως οι επενδυτές να καταθέτουν φορολογική ή και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η οποία μπορεί να ικανοποιήσει τους διεθνείς επενδυτές και τους ευρωπαίους αξιωματούχους γιατί θα δείξει αποφασιστικότητα σε ένα χρόνιο απόστημα – το οποίο ίσως «σπάσει» σε χρόνο ρεκόρ 12 μηνών –  όμως από την άλλη πλευρά θα δυσαρεστήσει τους εργαζόμενους και θα έρθει σε σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης, μπορεί να ενοχλήσει περσσότερες τάξεις πολιτών με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την νομοθετική και δικαστική εξουσία αφού στην πράξη πρόκειται για by pass διαδικασία και δίνει άφεση αμαρτιών σε πράξεις-παραλείψεις,  που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργια χρεών ανεξάρτητα του πότε γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η όλη διαδικασία θα επιβαρύνει το δημόσιο. Όμως, εκτός από ένα ποσό 35 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να δοθεί για τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ (και τα οποίο θα ανακτηθει από την ρευστοποίηση), όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου δεν προβλέπεται «ενδεχόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση, από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης μέτρων κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην εταιρεία (προγράμματα επιδότησης κατά της ανεργίας, προγράμματα επιμόρφωσης και επανακατάτισης, μεταφορά προσωπικού σε φορείς του ευρύτερου δημοσιου τομέα κλπ.). 

Ας δούμε αναλυτικά τί προβλέπει η τροπολογία:

Δείτε τη συνέχεια στο THECEO.gr

Print Friendly, PDF & Email