Πώς είδε τα αποτελέσματα των Alpha Bank και Πειραιώς η JP Morgan – Διατηρεί τη σύσταση overweight

Χωρίς να αλλάζει τη σύσταση για overweight, δηλαδή για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, η JP Morgan αποτιμά θετικά τα αποτελέσματα της Alpha Bank και της Πειραιώς.

Ειδικά για την Alpha Bank, η JP Morgan ανέφερε κέρδη γ’ τριμήνου 208 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι περίπου 20% πάνω από τη συναίνεση, με 13,9% προσαρμοσμένο ROTE, το υψηλότερο επίπεδο που έχει αναφέρει η τράπεζα. Τα κέρδη για την περίοδο του 9μηνου αυξήθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση.

Με τα αποτελέσματα η διοίκηση τροποποιεί την καθοδήγηση για το 2023, εκτιμώντας τώρα ROTE >11,5%, σε μεγάλο βαθμό λόγω καλύτερων εσόδων (και επομένως χαμηλότερο λόγο κόστους-εσόδων στο περίπου 43% από <45%).

Στα αξιοσημείωτα των αποτελεσμάτων, η JP Morgan τοποθετεί τη βελτίωση της κερδοφορίας, την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων, την απόδοση λογιστικής ανάπτυξης, τη βελτίωση του λόγου των NPEs, στο 7,2%, το κόστος κινδύνου στις 79 μ.β. και στην ενίσχυση των κεφαλαίων.

Οι μετοχές της Alpha Bank ενισχύονται κατά 45% από την αρχή του έτους και διαπραγματεύονται στο 4,8x σε όρους P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2025 και 0,4x σε όρους P/TBV.

Αναφορικά με την Πειραιώς, η JP Morgan βλέπει βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, την περαιτέρω αποδοτικότητα κόστους και την ανθεκτική πιστωτική ποιότητα. Το αποτέλεσμα είναι 15% πάνω από τις προσδοκίες της συναίνεσης και 17% πάνω από ότι εκτιμούσε η JP Morgan. Στο 9μηνο ο δείκτης ROTE είναι 15% και η διοίκηση επαναλαμβάνει την καθηδήγηση του 2023, εκτιμώντας τελικά το ROTE στο 14%.

Στα αξιοσημείωτα, τα επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, με το καθαρό περιθώριο επιτοκίου στις 272 μ.β. από 257 μ.β. πριν από ένα τρίμηνο. Οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ το beta καταθέσεων είναι τώρα στο 12% (13% το μήνα Σεπτέμβριο) έναντι 14% που αναμενόταν για το 2023. Το κόστος βρίσκεται στο χαμηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των 194 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8%, λόγω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων στο μέτωπο του προσωπικού και του κόστους των εργαζομένων.

Το κόστος κινδύνου στις 80 μ.β. είναι σύμφωνο με τις οδηγίες, ενώ η πιστωτική επέκταση κατά 0,2 δισ. ευρώ το 3ο τρίμηνο είναι λόγω του επιχειρηματικού δανεισμού, ιδίως στον ενεργειακό τομέα και με μερίδιο 40% στις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Η Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του 2023, εκτιμώντας κέρδη ανά μετοχή στα 0,65 ευρώ και ROTE 14%.

Οι μετοχές της Πειραιώς σημειώνουν κέρδη 103% από την αρχή του έτους και διαπραγματεύονται με 4,7x σε όρους P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2025 και 0,4x σε όρους P/TBV.