ΠΟΜΙΔΑ: Τι ζητάει από την ΑΑΔΕ για τον ΑΦΜ των πολυκατοικιών

Στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, απευθύνεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με αφορμή τις επικείμενες ανακοινώσεις για την έκδοση ΑΦΜ από τους διαχειριστές των πολυκατοικιών.

Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά επίκαιρο και σημαντικό, δεδομένου ότι ο ΑΦΜ είναι αναγκαίος για την επιδότηση των πολυκατοικιών από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», αλλά και για την εκτέλεση συναλλαγών φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως η εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων κ.α.

Με επιστολή τους, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών θέτουν δύο προτάσεις προς την ΑΑΔΕ:

Να προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ΑΦΜ όχι μόνον από την απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, αλλά και από την απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών πολυωρόφων κτιρίων χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 785 και 789 του Α.Κ. περί «κοινωνίας» και τακτικής διαχείρισης του επίκοινου πράγματος, δεδομένου ότι η εκλογή διαχειριστή με παμψηφία είναι πρακτικά δυσχερέστατη.

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων. Μέχρι το 2013 ήταν ευχερέστατη η νόμιμη εκμίσθωση κοινόκτητων χώρων των πολυκατοικιών (π.χ. παλαιά θυρωρεία, αποθήκες, επιγραφές κλπ.) και η δήλωση του μισθώματος με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας από τον διαχειριστή, ο οποίος κατέβαλε εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος στο τέλος κάθε έτους. Τα σχετικά μικρά έσοδα, κατά κανόνα χρησιμοποιούντο για τη συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων των πολυκατοικιών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα.

Όπως σημαιώνει η ΠΟΜΙΔΑ, με τον ισχύοντα κανονισμό, για λόγους επαύξησης των φορολογικών εσόδων, νομοθετήθηκε η υποχρέωση ξεχωριστής δήλωσης από κάθε συνιδιοκτήτη του μεριδίου του μισθώματος που του αναλογεί, το οποίο είχε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, διότι ιδιαίτερα σε μεγάλες πολυκατοικίες, ουδείς συνιδιοκτήτης δέχθηκε ποτέ να δηλώσει τις «πενταροδεκάρες» που του αναλογούσαν ως… μηνιαίο μίσθωμα. Έτσι οι χώροι αυτοί είτε παρέμειναν κενοί και άχρηστοι, είτε μισθώθηκαν υπό συνθήκες φορολογικής αδιαφάνειας, με αποτέλεσμα το δημόσιο να χάνει όλα τα σχετικά φορολογικά έσοδα κάθε χρόνο.

Η διάταξη αυτή, συνεχίζει η ομοσπονδία, πρέπει να καταργηθεί και να επανέλθει η προϊσχύσασα αυτοτελής φορολόγηση των μισθωμάτων των κοινόκτητων χώρων, με συντελεστή 20%. Το δημόσιο θα εισπράξει πολύ περισσότερα έσοδα, πολύ ευκολότερα, γιατί τα σχετικά μισθώματα θα δηλώνονται και θα πληρώνεται ολόκληρος ο αναλογών φόρος, ενώ παράλληλα θα υπάρχει διαφάνεια και στη δήλωση των μισθώσεων αυτών και των ακριβών στοιχείων των μισθωτών τους.

Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης των διαμερισμάτων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός κτιρίου, ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί παμψηφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ. Μπορούν να τον αποκτήσουν, όποτε το αποφασίσουν και να καταθέσουν τη σχετική δήλωση χωρίς πρόστιμο.