Πολύ χαμηλή η εμπιστοσύνη προς την Ελληνική κυβέρνηση, δείχνει το ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Πολύ χαμηλή η εμπιστοσύνη προς την Ελληνική κυβέρνηση, δείχνει το ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

  • Το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό έλλειψης εμπιστοσύνης σημειώνει η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΕ, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη του 2019.
  • Συγκεκριμένα, το 71% των πολιτών δεν εμπιστεύεται την νέα κυβέρνηση.

Πηγή γραφήματος jodi.graphics/5464