Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών (28/11)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είναι λίγα τα ερωτήματα αναγνωστών μας που διερωτώνται πως είναι δυνατόν μία μετοχή να πραγματοποιεί για μία – δύο άντε τρεις συνεδριάσεις συναλλαγές πολλών δεκάδων χιλιάδων τεμαχίων και μετά να πέφτει σε λήθαργο. Το θέμα είναι πολύ απλό…

 • Υπάρχουν επενδυτές που δεν τους απασχολεί αν θα πληρώσουν κάτι παραπάνω σε περίπτωση που η μετοχή πληροί τις προυποθέσεις με τις οποίες επενδύουν τα κεφάλαια τους.
 • Εκείνο που θέλουν είναι να συγκεντρώσουν τα τεμάχια που θέλουν, ανεξάρτητα αν θα πληρώσουν κάτι παραπάνω.
 • Δεν είναι πάνω από το ταμπλό καθημερινά, ενώ τα κεφάλαια που τοποθετούν στην αγορά κάθε άλλο παρά εφήμερα είναι.
 • Δεν έχουν την πολυτέλεια stock picking. Αγοράζουν όσα θέλουν και θα περιμένουν…

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑΝ: Οι εξελίξεις σε μία χρηματιστηριακή αγορά βασίζονται στη συνδυαστική δράση και των δύο ομάδων επενδυτών: και των “περιστασιακών” (noise traders), αλλά και των “πληροφορημένων” (information traders).

 • Έτσι, οι πληροφορημένοι επενδυτές συνήθως προκαλούν τα σημεία καμπής στην πορεία της τιμής μίας μετοχής και την ωθούν (είτε με αγορές, είτε με πωλήσεις, ανάλογα με τη σχέση τιμής προς εσωτερική αξία) προς την εσωτερική της αξία, ενώ οι περιστασιακοί επενδυτές την ωθούν μακριά από την εσωτερική της αξία (με αγορές κατά τη φάση της ανόδου δημιουργούν μεγάλα premium και με πωλήσεις στη φάση της πτώσης, δημιουργούν μεγάλα discounts).

Στη χρηματοοικονομική, υπάρχουν τριών ειδών “αξίες” για κάθε μετοχή.

Η πρώτη, η ονομαστική (face value ή nominal value), είναι η πιο απλή, η οποία μας δίνει περιορισμένες -ή και καθόλου- πληροφορίες. Ονομαστική αξία είναι η τιμή κάθε μετοχής κατά τον αρχικό σχηματισμό της εταιρίας. Όσο πιο παλιά είναι η εταιρία -και μάλιστα σε μία χώρα με υψηλό περιορισμό στο παρελθόν- τόσο λιγότερες είναι οι πληροφορίες που μας δίνει η ονομαστική τιμή για την πραγματική αξία της μετοχής.

 • Βέβαια, η ονομαστική τιμή, από καιρού σε καιρό αναπροσαρμόζεται. Όμως, όσο και εάν αναπροσαρμοστεί, πάντα θα δείχνει μία “ιστορική” τιμή (και αξία) για τη μετοχή, κάτι που περιορίζει τη χρησιμότητά της.

Όταν, σε αρκετές περιπτώσεις –και το κάνουμε συχνά στο “Χ&Α” αναφερόμαστε σε σύγκριση μεταξύ της ονομαστικής (ιστορικής) τιμής μίας μετοχής και της τρέχουσας τιμής στο Χρηματιστήριο, το κάνουμε -ιδίως σε πτωτικές φάσεις- για να δώσουμε έμφαση στο μέγεθος της υποτίμησης των χρηματιστηριακών τιμών και μίας αγοράς ευρύτερα.

Η δεύτερη, είναι η “λογιστική” αξία μίας μετοχής (internal value). Αυτή υπολογίζεται όταν διαιρέσουμε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων (όπου περιλαμβάνονται και τυχόν αποθεματικά και μη διανεμηθέντα κέρδη) δια του αριθμού των μετοχών. Σημειώνουμε ότι χρησιμοποιούμε πάντα τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας, αφού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δε γνωρίζουμε πάντα τη μέθοδο ενοποίησης. Η χρήση της λογιστικής αξίας μίας μετοχής είναι συχνή και είναι και σημαντική. Η λογιστική αξία μίας μετοχής είναι περισσότερο “επικαιροποιημένη” σε σχέση με τον ονομαστική τιμή (ή αξία). Για το λόγο αυτό έχει σημασία να συγκρίνουμε την τρέχουσα τιμή με τη λογιστική.

Τέλος, τρίτη είναι η “εσωτερική αξία” της μετοχής (intrinsic value). Στην εσωτερική αξία συμπεριλαμβάνονται και οι υπεραξίες (ή και οι υποαξίες) των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας ή ακόμη και τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία. Απ’ αυτό συνεπάγεται ότι ο υπολογισμός της “εσωτερικής αξίας” είναι δύσκολος και υποκειμενικός και γι’ αυτό η -με αυτή την έννοια- “εσωτερική αξία” δεν μπορεί να έχει ευρεία χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Συχνά, η έννοια της λογιστικής αξίας, συγχέεται με την έννοια της εσωτερικής αξίας. Αυτό συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν γίνεται αναφορά στην “εσωτερική αξία” στην ουσία εννοείται η “λογιστική αξία” μίας μετοχής.

 • Επειδή και στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ θέλουμε να ακολουθούμε την ορολογία που συνήθως χρησιμοποιείται, όταν αναφερόμαστε στην “εσωτερική αξία” μίας μετοχής, θα εννοούμε τη “λογιστική αξία”.
 • Όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην (κανονική) εσωτερική αξία, θα το διευκρινίζουμε, χρησιμοποιώντας παράλληλα και την αγγλική λέξη “intrinsic”.

Για να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της εσωτερικής (intrinsic) αξίας μίας μετοχής εταιρίας ας υποθέσουμε ότι μία ΑΕΕΑΠ έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο, κοντά στο οποίο θα δημιουργηθεί ένας σταθμός του μετρό.

 • Στα λογιστικά της βιβλία, η αξία του ακινήτου έστω ότι είναι € 1,0 εκατομμύριο.
 • Τότε, στη λογιστική αξία της μετοχής, το ακίνητο αυτό θα αποτιμάται προς € 1,0 εκατομμύριο.
 • Όμως, όλοι στην αγορά γνωρίζουν ότι, η αξία του ακινήτου ανεβαίνει και ότι αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα παρόμοιο, θα πρέπει να πληρώσει € 2,0 εκατομμύρια.
 • Στην “εσωτερική – intrinsic- αξία” της μετοχής, το ακίνητο θα πρέπει να υπολογίζεται προς € 2,0 εκατομμύρια.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ το ελληνικό χρηματιστήριο…

Πολλές φορές νοιώθεις ότι κλέβεις εκκλησίες. Δυό δράμια μυαλό νάχει κανείς χρειάζεται. Για να τους τα παίρνει κανονικά και με τον νόμο. Όμως τα εύκολα δεν αρέσουν στον κόσμο. Τους αρέσουν τα σενάρια, τα παραμύθια που τους σερβίρουν και οι εκτιμήσεις των ειδικών.

***
WALL STREET
1. S&P 500: All-Time High 2. Dow: All-Time High 3. Nasdaq: All-Time High 4. Wilshire 5000: All-Time High 5. Home Prices: All-Time High 6. Expansion: longest in history (125 months) 7. Jobs: longest streak in history (109 months) 8. Fed: expected to cut rates for 4th time in 2020

Εικόνα

**

Nasdaq 100 (Total Return Index) on pace for its 11th consecutive positive year, a new record… 2009: +55% 2010: +20% 2011: +4% 2012: +18% 2013: +37% 2014: +19% 2015: +10% 2016: +7% 2017: +33% 2018: +0.04% 2019 YTD: +35%

**

S&P 500 All-Time Highs by Decade… 1930-39: 0 1940-49: 0 1950-59: 141 1960-69: 224 1970-79: 35 1980-89: 190 1990-99: 310 2000-09: 13 2010-19: 233* (*1 month remaining in decade)


In the Spotlight – by BETA SECURITIES 

Greece/Economy: The government submitted to parliament the new tax bill which is scheduled to be voted in early December. The new bill calls for a reduction in corporate tax to 24% from 28% currently, while dividend tax will be halved to 5%. The bill also calls for cuts to personal income tax and higher tax exemptions per child. VAT payments on any new building permits including unsold properties built after January 1, 2006, will be suspended for three-years. 

Greece/GDP: Central banker upbeat about economic growth. The country’s central bank chief speaking in an event in the port city of Piraeus on Wednesday told that BOG expects the Greek economy to grow at a rate of 1.9% this year and 2.4% next. 

OTE: Treasury stock stands at 1.655% of share capital (7,942,800 shares). 

NBG: National Bank of Greece announced that it has entered into sale and purchase agreements with certain funds advised by Cross Ocean Partners for the transfer of a portfolio of shipping loans of a total size of €262mn. The transaction is being implemented in the context of NBG’s NPE reduction Strategy. Τhe Investors are expected to assign the servicing of the above portfolio to QQuant Master Servicer S.A. The consideration of the transaction is approximately 50% of the portfolio’s on balance-sheet amount GBV (cutoff date 30.6.2019) and has a marginal impact on NBG Group’s capital (based on Q3 2019 CET 1 ratio). Binding bids for the sale of its 100% subsidiary Ethniki Asfalistiki to be concluded today. 

Terna Energy: The company calls for an extraordinary GM on December 18th to approve a capital return of €0.17/share (total amount €19.36mn) to shareholders. 

Attica Holding: The company calls for an extraordinary GM on December 27th to approve a share capital return of €0.05/share to shareholders (€10.79mn). 

Nireas/Selonda: Andromeda Seafood completed the acquisition of both companies. 

PPC: Workers at Public Power Corporation (PPC) launched a two-day strike yesterday to protest a draft law aimed at reforming the troubled utility, its largest labor union GENOP said. The strike came as Greek lawmakers debated a bill that would introduce flexible wage contracts for new hirings, cut discounts on employees’ and pensioners’ electricity bills in place since 1990, and set conditions for voluntary exits. The union, which represents 18,000 workers, also staged a rally in central Athens to protest the bill. Workers also oppose a government plan to shut down all coal-fired plants that PPC operates in the country by 2028 in an effort to help Europe meet its targets for climate change. 

BRIQ Properties: As of today the 11,921,531rights of the company are admitted to trading on the ATHEX, following the recent share capital increase carried out in the form of a rights issue. The pre-emption right’s trading period is set from November 28, 2019 to December 09, 2019, included. The start price is set at €0.12 for every BRIQR right. There is no daily ceiling/floor limit for the rights’ trading. The pre-emption right’s subscription period is set from November 28, 2019 to December 12, 2019, included. 

Intralot: The company will announce Q3’19 financial results on Friday November 29th after market close. A conference call analyzing quarterly financial performance will follow on Monday December 2nd at 5pm (local Greek Time). 

ADMIE: 9M’19 results will be published on Monday December 2nd before market opening. 

Thrace Plastics: 9M 2019 results to be published on Friday November 29th before market opening.  

Papoutsanis: BOD Chairman Gatzaros sold 10K of the company at €1.67/share. 

****

ΚRΙ ΚRΙ (Results Q3/9M:19 results preview)

The company will report 9M’19 results today after market close. We expect a strong performance based on continuous international yogurt and ice cream sales, recovering domestic ice cream market in Q3 and resilient performance in domestic yogurt market on further market share gains, new PL contract with LIDL and further penetration in certain yogurt categories such as kids, infants, strained and functional. PL increased contribution on turnover will impact gross margin which will be partially offset on the EBITDA line due to lower opex required by PL products. All in we forecast a 15.8% growth in 9M’19 sales to €90.41mn, 11.3% growth in gross income to €34.8mn, 11.5% acceleration on the EBITDA line to €19.21mn and 13.4% net income rising to 12mn. 

The following table summarizes our estimates for KRI – KRI Q3/9M’19 financial performance: 

KRI KRI

2018

2019

Y-o-Y

2018

2019

Y-o-Y

EUR thous.

9Μ

9Μ Est

(%)

Q3

Q3 Est

(%)

Sales

78.080

90.410

15,8% 

27.081 

33.008 

21,9% 

EBITDA

17.240

19.210

11,4% 

5.532 

6.980 

26,2% 

EBITDA Mrg

22,1% 

21,2% 

-83 bps 

20,4% 

21,1% 

+72 bps 

Net Income

10.562

11.990

13,5% 

3.203 

4.353 

35,9% 

Net Mrg

13,5% 

13,3% 

-27 bps 

11,8% 

13,2% 

+136 bps 

****

Quest Holdings: The company will hold its Q3:19 call today. The following table summarizes results: 

INFO QUEST

2018

2019

Y-o-Y

2018

2019

Y-o-Y

EUR m.

9M

9M

(%)

Q3

Q3

(%)

Sales

345.9

400.1

15.7% 

115.9

141.9

22.4% 

EBITDA

30.3

39.9

31.7% 

10.1

14.3

41.3% 

EBITDA Mrg

8.8% 

10.0% 

+121 bps 

8.7% 

10.1% 

+134 bps 

Net Income

11.3

15.8

39.6% 

3.9

5.4

36.7% 

Net Mrg

3.3% 

4.0% 

+68 bps 

3.4% 

3.8% 

+40 bps 

 Conference call details on Thursday November 28th 2019 are as follows:

Time: 16:30 (GR), 15:30 (CET), 14:30 (UK), 09:30 (NY)

§   Greek participants: +30 213 009 6000

§   UK participants: + 44 203 059 5872

§   USA participants: +1 516 447 5632 

Motor Oil (Q3/9M:19 results conference call): In the conference call the group stated that the maintained shutdown had an opportunity cost of €15-20m in September which is to be repeated in October. MOH is shifting to sweeter crudes aiming to reduce HS diesel output. Management said that the lower tax rate in 2019 will have a positive effect of c€20m in the parent 9M profitability partly offsetting the impact of maintenance. The new €310 investment in Korinthos for gasoline upgrade will start in January thus CapEx is expected to remain at €90m levels for 2019. Finally, MOH said that it has a pipeline of investments in renewable sector. 

****

OPAP (Q3/9M:19 results review):

OPAP reported a solid set of third quarter performance, with net profit rising 24.5% y-o-y to 48.8 million euros. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization were up 16.5% to 87.2 million euros, on the back of revenue growth and persisting cost optimization. Results came better than our estimates. In more details:

§   Gross Gaming Revenues firmed 7% y-o-y in the third quarter, to 393.6 million euros.  Solid VLTs contribution, and higher lottery performance and the recovery of the instant and passive revenues supported GGR growth.

§   On the cost side, we point out the decreased Other Opex by 20% at €30m on rather easy comps y-o-y due to decreased IT costs by 36.7% after the completion of the migration of IT systems from Intralot that took place during Q3:18.

§   VLTs contributed € 72.8mn during 3Q:19. OPAP said 20,932 VLTs in Greece and 6,616 SSBTs in Greece and Cyprus were installed as of end September, while the VLTs rollout is expected to be concluded successfully by year-end.

§   EBITDA in 9M 2019 was up by 22.8% to €300.3m (9M 2018: €244.6m), or 19.5% on a LFL basis after excluding one-off items primarily related to a legal provision reversal in Q1. Q3 2019 EBITDA stood at €101.6m (Q3 2018: €87.2m) higher by 16.5%, on the back of revenue growth & persisting cost optimization.

§   Net Profit in 9M 2019 increased by 33.6% at €140.6m (9M 2018: €105.2m) or higher by 28.5% on a LFL basis. Q3 2019 Net Profit stood at €48.8m (Q3 2018: €39.2m) higher by 24.5%.

§   Cash inflow from operating activities in 9M 2019 stood at €200.9m from €156.3m in 9M 2018 on the back of increased operating profitability. Cash flow from investing activities in 9M 2019 amounted to an outflow of €40.5m due to the acquisition of additional 16.5% stake in Hellenic Lotteries, coupled with investments mainly relating to IT and network upgrade.Net Debt stood at 484.6 million euros at end September, with Net Debt/EBITDA ratio at 1.2 times.

§   On the dividend front OPAP said that it will distribute an extraordinary dividend in the first quarter of 2020 that “will be no less than the company’s net profit for the FY19, and will not pay an interim this year.” On our estimates OPAP net profits will reach €205m which points to 0.63 eur/share dividend while management stated in the past that it intends to distribute the bulk of the FCF. We assume that the ordinary dividend will be no less than €200m (expected FCF minus Stoiximan acquisition expense) or 0.61 eur/share. All in OPAP is expected to distribute in H1:20 at least 1.24 eur/share yielding c12%.

§   Focus in the conference call in Stoiximan transaction consolidation, online regulation and impact of merger with affiliated entities.

We like the stock as it is the name of the game for dividend distributions. OPAP trades 15.6x 2020 earnings and 9x its EV/EBITDA. 

The following table summarize results vs. our estimates: 

OPAP

2018

2019

Y-o-Y

2019

Y-o-Y

2018

2019

Y-o-Y

2019

Y-o-Y

EUR mn.

9M

9M

(%)

9M Est.

(%)

Q3

Q3

(%)

Q3 Est.

(%)

Total Wagers

          3,213.6

          3,213.6

0.0% 

     3,215.7

-0.1% 

1,045.2

1,081.9

3.5% 

     1,084.0

-0.2% 

Payout Ratio

65.6%

63.5%

-208 bps 

63.7%

-18 bps 

64.7%

63.6%

-109 bps 

64.2%

-54 bps 

Sports Betting

                299.9

                283.7

-5.4% 

284.9

-0.4% 

97.5

91.9

-5.7% 

93.0

-1.2% 

Numerical Games

                561.1

                576.7

2.8% 

574.3

0.4% 

189.6

197.4

4.1% 

195.0

1.2% 

Lotteries

                105.2

                100.1

-4.8% 

99.0

1.1% 

31.0

31.6

1.9% 

30.5

3.6% 

VLTs

                140.2

                212.7

51.7% 

209.89

 

50.8

72.8

43.3% 

70.00

4.0% 

GGR

          1,106.3

          1,173.2

6.0% 

     1,168.1

0.4% 

        368.8

           393.6

6.7% 

        388.5

1.3% 

EBITDA

                244.6

                300.2

22.7% 

296.1

1.4% 

87.2

101.6

16.5% 

97.5

4.2% 

EBITDA Mrg

7.6% 

9.3% 

+173 bps 

9.2% 

+13 bps 

8.3% 

9.4% 

+105 bps 

9.0% 

+40 bps  

Net Income

                105.2

                140.7

33.8% 

138.8

1.4% 

39.1 

49.0 

25.2% 

47.0

4.2% 

Net Mrg

3.3% 

4.4% 

+111 bps 

4.3% 

+6 bps 

3.7% 

4.5% 

+78 bps 

4.3% 

+19 bps 

 

Conference call details on Thursday November 28th 2019 are as follows:

Time: 16:00 (GR), 15:00 (CET), 14:00 (UK), 09:00 (NY)

§   Greek participants: +30 211 180 2000

§   UK participants: + 44 203 059 5872

§   USA participants: +1 516 447 5632

 

Manos Chatzidakis

Head of research

29 Alexandras Avenue

11473 Athens,Greece

Tel: +30 210 6478755/754

Fax:+30 210 6410139

Email: mchatzidakis@beta.gr