Ποιός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, εχέγγυα λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εποπτεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τους διαχειριστές τους, νέα επενδυτικά σχήματα, τις εισηγμένες εταιρείες, ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας,  δημόσιες προτάσεις, εταιρικά γεγονότα, ενημερωτικά δελτία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οικονομικές καταστάσεις, τους μετόχους εισηγμένων εταιρειών ως προς την υποχρέωσή τους για δήλωση σημαντικών συμμετοχών και παρακολουθεί και ελέγχει τις συναλλαγές ως προς τη χειραγώγηση αγοράς καθώς και τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

Ελέγχει παράλληλα τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων προσώπων ως προς το πλαίσιο της αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν μπορεί να διαρρέει θέσεις της ή μελλοντικές αποφάσεις της σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας.

Επιτέλους τι εκπροσωπεί;  Πρέπει να είναι Επιτροπή και όχι με άτυπες διαρροές και περίεργα… να υποσκάπτει το έργο της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να προστατεύει τους μετόχους και τους μικρομετόχους που επενδύουν στις εταιρείες και όχι να δημιουργεί ψεύτικα άλλοθι για να αποποιηθεί των ευθυνών της καθώς ήδη ετοιμάζονται αγωγές εναντίον της.

Ο Μικρομέτοχος είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρομετόχων που στηρίζουν σε αυτές τις δύσκολες εποχές το Ελληνικό Χρηματιστήριο και πλέον σε κάθε περίπτωση θα δημοσιοποιούμε όλες τις πληροφορίες και τα κακώς κείμενα που πέφτουν στην αντίληψη μας.

Κωνσταντίνος Γκουγκάκης
[email protected]

Print Friendly, PDF & Email