Ποιοι αποτελούν την μεσαία τάξη στην Ελλάδα;

Ποιοι αποτελούν τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα;

ΒΗΜΑτοδότης

■■■

«Η μεσαία τάξη προφανώς καλύπτει τα μεσαία εισοδήματα, αλλά αναζητεί πολιτικές και σε άλλα πεδία της δημόσιας σφαίρας, όπως είναι η ασφάλεια, η Παιδεία, η Υγεία κ.τ.λ. Στο πεδίο της οικονομίας, η οικονομική επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε έναν ορισμό, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για τον όρο “μεσαία τάξη”.

1ον. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε ποσοτικά, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, το περιεχόμενο του όρου “μεσαία τάξη” μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την προσέγγιση του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με αυτή, ως μεσαία τάξη χαρακτηρίζονται τα νοικοκυριά με ένα άτομο που εισοδηματικά κινούνται μεταξύ 6.294 και 16.783 ευρώ, με δύο άτομα μεταξύ 8.901 και 23.735 ευρώ, και με τρία άτομα μεταξύ 10.901 και 29.069 ευρώ.

2ον. Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο στατιστικό δελτίο της ΑΑΔΕ, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 για τα εισοδήματα του 2017, το 52% των φορολογικών δηλώσεων είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 8.000 ευρώ. Το 83% κάτω των 20.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με δύο τέκνα, λίγο περισσότερες από τις μισές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν, είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.

3ον. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών του έτους 2018 της ΕΛΣΤΑΤ, για τα εισοδήματα του 2017, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε στα 15.556 ευρώ, ενώ το ατομικό στα 7.863 ευρώ».

Συμπέρασμα. Κατά τον υπουργό τα μεσαία εισοδήματα, μέσα στην κρίση, κυρίως τα τελευταία χρόνια, συρρικνώθηκαν δραματικά και μου είπε πως ο στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να ενισχύσει αυτά τα εισοδήματα. Αλλά πώς;

■■■

Με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με τις 120 δόσεις για τους πολίτες, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με τις παροχές σε είδος για τους εργαζομένους, με τη βοήθεια στην οικογένεια, με τη μείωση της προκαταβολής φόρου και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και φυσικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αποδεικνύουμε ότι η έμφαση της οικονομικής πολιτικής είναι στη μεσαία τάξη. Βοηθώντας, κυρίως, το 89% της κοινωνίας, τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Αυτά μου είπε ο κ. Σταϊκούρας, αυτά σας μετέφερα και αμαρτίαν ουκ έχω.