ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ – ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ άνω των 25 χιλ. ευρώ