ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ – ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ άνω των 25 χιλ. ευρώ  

ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ