X.A: Εταιρίες συνεπείς κάθε χρόνο προς τους μετόχους τους, οι 30 καλύτερες

Τα μερίσματα στα πέτρινα χρόνια της Ελληνικής οικονομίας

Ποιες εταιρίες είναι συνεπείς κάθε χρόνο προς τους μετόχους τους, οι 30 καλύτερες της ελληνικής αγοράς


Αν τα καθαρά κέρδη είναι το σημείο αναφοράς για μια εταιρία, το μέρισμα είναι η πεμπτουσία της μετοχικής ιδέας. Το μέρισμα είναι το μερτικό των μετόχων από το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης. Μια εταιρία με πολλά κέρδη αλλά χωρίς μερίσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα στερείται ελκυστικότητας και βάζει όσο να ναι βάζει ένα σκεπτικισμό ως προς την δυνατότητα της εταιρίας να παράγει ταμειακές ροές. Μια εταιρία με σταθερή μερισματική πολιτική αποκτά οπαδική σχέση με το μέτοχο, μια σχέση πίστης που ενδυναμώνεται στο πέρασμα του χρόνου.

  • Ακόμα και σε κακές χρηματιστηριακές χρονιές όπου τίποτα δεν πάει καλά είτε επειδή η συγκυρία είναι αρνητική για τις αγορές είτε γιατί η εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, η χρηματική διανομή έρχεται να δικαιολογήσει το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου.
  • Στην δεκαετία που ξεκίνησε από το 2009 το ελληνικό χρηματιστήριο είδε τις εταιρίες που μοιράζουν μερίσματα να αποδεκατίζονται.
  • Οι 137 εταιρίες του 2007 έγιναν μόλις 35 το 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν προϊόν πολλών παραγόντων:
  • Η ύφεση αύξησε το αριθμό των ζημιογόνων εταιριών (έφθασαν το 70% του συνόλου) και η μερισματική πολιτική των περισσότερων εταιριών έγινε πολύ πιο συντηρητική.

Μεταξύ 2006 και 2012 οι διοικήσεις περιόρισαν τις μερισματικές διανομές για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η έλλειψη χρηματοδότησης από τον τραπεζικό κλάδο επέβαλε την διακράτηση διαθεσίμων για την εκπόνηση επενδυτικών πλάνων με ίδια μέσα. Επιπλέον πολλές εισηγμένες κινήθηκαν προληπτικά εξάγοντας την ρευστότητα τους στο εξωτερικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις που συνδέονταν με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Ο χρόνος τους δικαίωσε καθώς το 2015 η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία αλλά αντιμετωπίστηκε χωρίς να διαταραχθεί ανεπανόρθωτα οι επιχειρησιακέςτους ικανότητες. Αυτό δημιούργησε ένα εξαιρετικά θετικό φαινόμενο πλεονάζουσας ρευστότητας στις επόμενες χρήσεις που ακολούθησαν.

Όσες εταιρίες κινήθηκαν προληπτικά πριν τις δυσκολίες του 2015 βρέθηκαν με ανθηρά ταμεία σε μια οικονομία που ξεκινούσε από πολύ χαμηλή βάση. Έχοντας δια κρατήσει διαθέσιμα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων οι εισηγμένες κινήθηκαν πιο γενναιόδωρα προς τους μετόχους τους όταν οι συνθήκες άρχισαν να το επιτρέπουν.  Ακόμα,η σταδιακή πτώση των επιτοκίων καταθέσεων αφαίρεσε το κίνητρο της διακράτησης των διαθεσίμων αφού οι πιστωτικοί τόκοι δεν αποτελούσαν κάποιο αξιόλογο μέγεθος στον ισολογισμό.Βέβαια, ο αριθμός των εταιριών δεν έχει φθάσει στα επίπεδα του 2007 και ούτε πρόκειται να φθάσει άμεσα αφού πρώτον οι τράπεζες θα αργήσουν να μοιράσουν μέρισμα και δεύτερον πολλές πετυχημένες και κερδοφόρες εταιρίες έχουν πάψει να είναι εισηγμένες.

Ο πυρήνας των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που μοιράζουν τακτικά μερίσματα είναι 30. Από αυτές 11 συν την Τερνα Ενεργειακη που ξεκίνησε την διαπραγμάτευση της στο τέλος του 2007 δίνουν ανελλιπώς μέρισμα. Η Τράπεζα Ελλάδος έχει σταθερή παρουσία στον πίνακα, με μέρισμα το οποίο δεν μπορεί λόγω κανονισμού να ξεπεράσει τα 67 λεπτά, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρίες η κερδοφορία και οι ισχυρές ταμειακές ροές είναι βασικά γνωρίσματα των ισολογισμών τους. Ξεχωρίζουν τα υψηλά μερίσματα σε απόλυτες τιμές της Καρέλιας ενώ ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Πλαίσιο, Κανάκης μοιράζουν συνδυαστικά μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου. Το ίδιο κάνουν και οι Τιταν, Ικτίνος Κρι – Κρι και Flexopack εκμεταλλευόμενες τις φορολογικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η επιστροφή κεφαλαίου έναντι των τακτικών μερισμάτων. Στην λογική ενδιάμεσων διανομών (προμέρισμα) είναι προσανατολισμένες οι Motoroil, Ελληνικά Πετρέλαια και Jumbo διατηρώντας έτσι ευχαριστημένους τους μετόχους τους δύο φορές το χρόνο.

Ποιες εταιρίες μοίρασαν μερίσματα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Εταιρία/Σύμβολο Χρήσεις με μέρισμα 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Αριθμός Εταιριών 50 55 45 46 43 36 38 54 83 96 136 137
ΕΕΕ * 12 0,54 0,44 0,40 0,36 0,35 0,34 0,50 0,30 1,50 0,28 0,25 0,21
ΕΛΛ 12 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,54 0,67 1,98 2,40 2,40 3,20 2,90
ΕΥΑΠΣ 12 0,22 0,23 0,25 0,24 0,29 0,16 0,19 0,11 0,13 0,14 0,12 0,18
ΕΥΔΑΠ 12 0,20 0,11 0,69 0,20 0,38 0,20 0,17 0,04 0,02 0,13 0,14 0,11
ΕΧΑΕ 12 0,05 0,33 0,33 0,32 0,20 0,12 0,19 0,25 0,35 0,60 0,75 1,00
ΚΑΝΑΚ 12 0,28 0,08 0,11 0,10 0,17 0,10 0,08 0,16 0,18 0,08 0,10 0,07
ΚΑΡΕΛ 12 9,20 9,20 8,50 9,30 8,50 8,52 7,60 6,33 4,48 6,50 2,52 2,52
ΜΟΗ 12 1,00 1,00 0,70 0,15 0,20 0,10 0,50 0,50 0,50 0,60 1,20 1,15
ΟΛΘ 12 0,45 0,49 0,58 1,95 4,00 1,50 0,40 0,21 0,15 0,18 0,46 0,20
ΟΠΑΠ 12 0,30 1,40 0,92 0,90 0,25 0,57 0,72 0,96 1,56 2,05 1,94 1,63
ΠΛΑΙΣ 12 0,07 0,05 0,08 0,50 0,20 0,12 0,08 0,05 0,12 0,12 0,30 0,27
ΕΛΒΕ 11 0,25 0,24 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,07 0,07
ΛΕΒΠ ** 11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
ΓΡΙΒ 11 0,36 0,19 0,31 0,30 0,18 0,41 0,39 0,55 0,15 0,31 0,67
ΙΚΤΙΝ 11 0,07 0,17 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,04 0,03
ΠΛΑΚΡ 11 0,15 0,12 0,15 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07
ΤΕΝΕΡΓ *** 11 0,22 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,04 0,07 0,07 0,06
ΝΙΟΥΣ 11 0,003 0,01 0,003 0,003 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06
ΟΛΠ 11 0,17 0,09 0,11 0,10 0,12 0,05 0,01 0,02 0,07 0,33 0,16
ΚΜΟΛ 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ΜΕΡΚΟ 10 2,46 0,48 0,85 1,27 0,75 1,06 0,43 0,08 0,30 0,40
ΦΛΕΞΟ 10 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
ΓΕΒΚΑ 10 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
ΕΛΠΕ 10 0,25 0,35 0,21 0,15 0,45 0,30 0,45 0,45 0,50 0,43
ΚΕΠΕΝ 10 0,03 0,03 0,02 0,03 0,46 0,17 0,05 0,05 0,02 0,03
ΜΠΕΛΑ 10 0,17 0,36 0,63 0,36 0,21 0,21 0,19 0,23 0,40 0,32
ΟΤΟΕΛ 10 1,10 0,85 0,85 0,80 0,64 0,15 0,12 0,12 1,48 0,25
ΤΙΤΚ 10 0,53 1,15 0,31 0,31 0,10 0,19 0,19 0,44 0,77 0,75
ΤΙΤΠ 10 0,53 1,15 0,31 0,31 0,10 0,19 0,19 0,44 0,77 0,75
ΚΡΙ 10 0,12 0,09 0,06 0,06 0,06 0,05 0,12 0,05 0,06 0,10

*Τα μερίσματα περιλαμβάνουν και την CocaCola3Ε η οποία απορροφήθηκε από την CocaColaHBC

** Τόκοι προνομίων

***Εισαγωγή το 2017, ουσιαστικά η εταιρία έχει μοιράσει κάθε χρόνο μέρισμα

Περιλαμβάνονται μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, προμερίσματα και μερίσματα παρελθουσών χρήσεων

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

Δεν είναι τυχαίο που η συντριπτική πλειοψηφία των  μετοχών που απαρτίζουν τον πίνακα με τα τις τακτικότερες μερισματικές διανομές έχουν μια αξιοπρεπή συμπεριφορά στο ταμπλό.  Οι τιμές έχουν κινηθεί ακόμα και κόντρα στο ρέμα, κάποιες βρίσκονται σε επαφή με τα ιστορικά υψηλά.

Οι μέτοχοι που ξέρουν ότι θα λάβουν μέρισμα αισθάνονται πιο δεσμευμένοι έναντι της τοποθέτησης τους, γίνονται πιο μακροπρόθεσμοι και λιγότερο traders.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι σπεύδουν μάλιστα να αγοράσουν με τα μερίσματα μετοχές των εταιριών ενισχύοντας έτσι έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους, μια πρακτική διαδεδομένη στο εξωτερικό όπου ο μέτοχος μπορεί να επιλέξει κατευθείαν αν θα εισπράξει μέρισμα ή θα πιστωθεί το ισόποσο σε νέες μετοχές στον λογαριασμό αξιών του.

Μια διοίκηση επομένως που μπορεί και δίνει συνεχώς μερίσματα μόνο καλό κάνει. Δημιουργεί φανατικούς οπαδούς και αυξάνει την ρευστότητα του συστήματος ενίοτε και προς όφελος της. Και αυτό είναι κάτι που η Ελληνική αγορά το έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Του Μάνου Χατζηδάκη

(δημοσιεύτηκε στην εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ)


Ποιες εταιρίες μοίρασαν μερίσματα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Εταιρία/Σύμβολο Χρήσεις με μέρισμα 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Αριθμός Εταιριών 50 55 45 46 43 36 38 54 83 96 136 137
ΕΕΕ * 12 0,54 0,44 0,40 0,36 0,35 0,34 0,50 0,30 1,50 0,28 0,25 0,21
ΕΛΛ 12 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,54 0,67 1,98 2,40 2,40 3,20 2,90
ΕΥΑΠΣ 12 0,22 0,23 0,25 0,24 0,29 0,16 0,19 0,11 0,13 0,14 0,12 0,18
ΕΥΔΑΠ 12 0,20 0,11 0,69 0,20 0,38 0,20 0,17 0,04 0,02 0,13 0,14 0,11
ΕΧΑΕ 12 0,05 0,33 0,33 0,32 0,20 0,12 0,19 0,25 0,35 0,60 0,75 1,00
ΚΑΝΑΚ 12 0,28 0,08 0,11 0,10 0,17 0,10 0,08 0,16 0,18 0,08 0,10 0,07
ΚΑΡΕΛ 12 9,20 9,20 8,50 9,30 8,50 8,52 7,60 6,33 4,48 6,50 2,52 2,52
ΜΟΗ 12 1,00 1,00 0,70 0,15 0,20 0,10 0,50 0,50 0,50 0,60 1,20 1,15
ΟΛΘ 12 0,45 0,49 0,58 1,95 4,00 1,50 0,40 0,21 0,15 0,18 0,46 0,20
ΟΠΑΠ 12 0,30 1,40 0,92 0,90 0,25 0,57 0,72 0,96 1,56 2,05 1,94 1,63
ΠΛΑΙΣ 12 0,07 0,05 0,08 0,50 0,20 0,12 0,08 0,05 0,12 0,12 0,30 0,27
ΕΛΒΕ 11 0,25 0,24 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,07 0,07
ΛΕΒΠ ** 11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
ΓΡΙΒ 11 0,36 0,19 0,31 0,30 0,18 0,41 0,39 0,55 0,15 0,31 0,67
ΙΚΤΙΝ 11 0,07 0,17 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,04 0,03
ΠΛΑΚΡ 11 0,15 0,12 0,15 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07
ΤΕΝΕΡΓ *** 11 0,22 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,04 0,07 0,07 0,06
ΝΙΟΥΣ 11 0,003 0,01 0,003 0,003 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06
ΟΛΠ 11 0,17 0,09 0,11 0,10 0,12 0,05 0,01 0,02 0,07 0,33 0,16
ΚΜΟΛ 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ΜΕΡΚΟ 10 2,46 0,48 0,85 1,27 0,75 1,06 0,43 0,08 0,30 0,40
ΦΛΕΞΟ 10 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
ΓΕΒΚΑ 10 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
ΕΛΠΕ 10 0,25 0,35 0,21 0,15 0,45 0,30 0,45 0,45 0,50 0,43
ΚΕΠΕΝ 10 0,03 0,03 0,02 0,03 0,46 0,17 0,05 0,05 0,02 0,03
ΜΠΕΛΑ 10 0,17 0,36 0,63 0,36 0,21 0,21 0,19 0,23 0,40 0,32
ΟΤΟΕΛ 10 1,10 0,85 0,85 0,80 0,64 0,15 0,12 0,12 1,48 0,25
ΤΙΤΚ 10 0,53 1,15 0,31 0,31 0,10 0,19 0,19 0,44 0,77 0,75
ΤΙΤΠ 10 0,53 1,15 0,31 0,31 0,10 0,19 0,19 0,44 0,77 0,75
ΚΡΙ 10 0,12 0,09 0,06 0,06 0,06 0,05 0,12 0,05 0,06 0,10

*Τα μερίσματα περιλαμβάνουν και την CocaCola3Ε η οποία απορροφήθηκε από την CocaColaHBC

** Τόκοι προνομίων

***Εισαγωγή το 2017, ουσιαστικά η εταιρία έχει μοιράσει κάθε χρόνο μέρισμα

Περιλαμβάνονται μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, προμερίσματα και μερίσματα παρελθουσών χρήσεων

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή


Print Friendly, PDF & Email