ΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ τα 6μηνα τους @ Ολες οι λοιπές ανακοινώσεις

ΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ τα 6μηνα τους

Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2020,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 16/9/2020
Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2020,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf 16/9/2020
Οικονομική Έκθεση ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2020,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf 16/9/2020
Οικονομική Έκθεση FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (2020,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 16/9/2020
Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2020,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 16/9/2020
Οικονομική Έκθεση ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (2020,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 16/9/2020
  •  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση της 16.09.2020

20:15 16 Σεπ 2020  –  [ΑΤΤ]
Ανακοινώσεις
VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

20:12 16 Σεπ 2020  –  [ΒΙΟ]
Ανακοινώσεις
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:12 16 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07 16 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

18:03 16 Σεπ 2020
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:51 16 Σεπ 2020  –  [ΤΖΚΑ]
Ανακοινώσεις
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (15/9/2020)

13:44 16 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:38 16 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]
Ανακοινώσεις
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α 6μήνου 2020

10:32 16 Σεπ 2020  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:16 16 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

10:01 16 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]