Ποια καύσιμα διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας!

Την τέταρτη έκδοση της έκθεσής του με τίτλο «Maritime Forecast to 2050» δημοσίευσε πρόσφατα ο νηογνώμονας DNV GL.

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών της ναυτιλίας, και κυρίως των πλοιοκτητών, σχετικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην προσπάθεια περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ναυτιλιακού κλάδου.

Η έκθεση αναλύει τριάντα διαφορετικά πιθανά σενάρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη πιθανές διαφοροποιήσεις στον στόλο, στη χρήση καυσίμων και στις εκπομπές άνθρακα έως και το 2050. Ακόμη, δεκαέξι διαφορετικά είδη ναυτιλιακών καυσίμων και δέκα τεχνολογικά συστήματα καυσίμων παρουσιάζονται εκτενώς στην εν λόγω έκθεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του DNV GL, Knut Ørbeck-Nilssen, δήλωσε: «Η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας είναι η εύρεση βέλτιστων λύσεων προς την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθίσταται πλέον ο καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της ναυτιλίας».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο νορβηγικός νηογνώμονας, η επιλογή του κατάλληλου καυσίμου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική απόφαση που θα κληθούν να λάβουν οι πλοιοκτήτες, προκειμένου τα πλοία τους να ευθυγραμμιστούν με τις νέες παγκόσμιες προδιαγραφές.

Η έκθεση αναφέρει πως μέχρι στιγμής καθίσταται δύσκολο να χαρακτηριστεί ένα και μόνο καύσιμο ως το καταλληλότερο για τους περιβαλλοντικούς στόχους της ναυτιλίας. Τα ορυκτά καύσιμα LNG φαίνεται να έχουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων μέχρι να επιβληθούν αυστηρότεροι κανονισμοί περί το 2030-2040.

Ωστόσο, κατά το 2050, καύσιμα όπως η αμμωνία και η βιοαιθανόλη αναμένεται να αποτελέσουν τις πιο ελκυστικές επιλογές, καθότι συνιστούν πολλά υποσχόμενες λύσεις μακροπρόθεσμα.

Έκπληξη προκαλούν οι εκτιμήσεις για το υδρογόνο ως ναυτιλιακό καύσιμο, καθώς, συμφώνα με τον DNV GL, το κόστος του καυσίμου αυτού καθαυτό, καθώς και των τεχνολογικών συστημάτων που χρειάζονται για την εφαρμογή του σε πλοία, ενδεχομένως να αποτρέψει πολλούς από το να το επιλέξουν. Ωστόσο, το υδρογόνο παραμένει στο παιχνίδι, καθώς αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προαναφερθέντων καυσίμων.

Φωτό: www.dnvgl.com