ΠΛΑΘ, ΚΟΥΕΣ και ΠΛΑΙΣΙΟ διατηρούν το σήμα αγοράς και την ανοδική τους τάση- Τεχνική εικόνα

Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 4,10 ευρώ με πτώση 1,56%διατηρώντας το σήμα αγοράς, καθώς και την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,28 ευρώ και η στήριξη στα 3,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 71,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,5%

Απόδοση 3μηνου +9,92%

Απόδοση 6μηνου +105,62%

Απόδοση από 1/1 +7,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +184,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 165,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 3,77

P/BV 1,08

Ξένα/Ιδία 0,24

ROE +15,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,70%

Κεφαλαιοποίηση 179,3 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Πλαίσιο έκλεισε στα 3,7 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,02 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,62 ευρώ) με την επόμενη στα 3,46 ευρώ, με τις εκροές να συνεχίζονται. Η προσοχή παραμένει εστιασμένη στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην παραμονή ή όχι της μετοχής κι αυτή την εβδομάδα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,69 ευρώ). Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,47 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,64%

Απόδοση 3μηνου +5,11%

Απόδοση 6μηνου +35,04%

Απόδοση από 1/1 +1,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 94,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,28

P/BV 0,86

Ξένα/Ιδία Αρνητικά

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,77%

Κεφαλαιοποίηση 81,68 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 11,50 ευρώ με άνοδο 2,68%διατηρώντας σταθερά την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,50 ευρώ και η στήριξη στα 10,83 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 12,09 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,6%

Απόδοση 3μηνου +13,3%

Απόδοση 6μηνου +36,58%

Απόδοση από 1/1 +10,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων +69,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,50 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,7521 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 143,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,0

P/BV 2,87

Ξένα/Ιδία 0,26

ROE +5,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,83%

Κεφαλαιοποίηση 411,0 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem