Πλαστικά Θράκης: Συμμετοχή στο 15ο Greek Road Show London

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (“Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εχθές, 21 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε στο 15o Ετήσιο Roadshow του Λονδίνου το οποίο διοργανώθηκε από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com) και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr)

Thrace Group_Corporate Presentation_15th AGR London