Πλαστικά Θράκης: Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ανακοίνωση για συγκρότηση νεοεκλεγέντος ΔΣ. σε σώμα