Πλαστικά Θράκης: Στις 9 Σεπτεμβρίου η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2021

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).