Πλαστικά Θράκης: Στα 9,8 ευρώ από 9,4 ευρώ ανεβάζει τη δίκαιη τιμή η Eurobank Equities

Ανώτερα των εκτιμήσεων της Eurobank Equities ήταν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου λόγω της καλής πορείας του κλάδου των τεχνιτών υφασμάτων αλλά και της συνεχιζόμενης καλής πορείας των προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

Οι πωλήσεις τεχνιτών υφασμάτων είχαν άνοδο 15% πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της χρηματιστηριακής, ενώ τα EBITDA ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 20%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις αυξημένες τιμές και την ισχυρή ζήτηση.Η χρηματιστηριακή σημειώνει πως η κερδοφορία του ομίλου στο επαναλαμβανόμενο χαρτοφυλάκιο (εκτός προϊόντων προσωπικής φροντίδας), κινήθηκε σημαντικά υψηλότερα και πάνω από την επίδοση του 2019, με το momentum να παραμένει ισχυρό στο πρώτο εξάμηνο λόγω της υψηλής ζήτησης.

Η κερδοφορία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο, η Eurobank Equities θεωρεί προσωρινή την πορεία και αναμένει να συνεχιστεί με χαμηλότερο ρυθμό στο δεύτερο εξάμηνο.

Με τα δεδομένα αυτά αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για το 2021 περιμένοντας 20% ρυθμό ανάπτυξης στις πωλήσεις και 51% στα EBITDA.

Περιμένει κέρδη προ φόρων 89 εκατ. ευρώ με τα 40 εκατ. ευρώ να είναι διατηρήσιμα και τα 49 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ουσιαστικά στο δεύτερο τρίμηνο περιμένει μείωση πωλήσεων 6% και μείωση EBITDA 20%.
Επίσης υπάρχουν και έκτακτα κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ από την πώληση της μονάδας στις ΗΠΑ.
Παρά την ισχυρή επίδοση της μετοχής από την αρχή του έτους, οι προκλήσεις που υπάρχουν στο οικονομικό περιβάλλον, οι ανησυχίες από την επίδραση του πληθωρισμού δικαιολογεί μία προσεκτική στάση μετά το 2021.

Συνολικά περιμένει το επαναλαμβανόμενο EBITDA να είναι κοντά στα 55 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-23 και περίπου 80% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019, υποστηριζόμενο από την ισχυρή θέση του ομίλου στην αγορά, τα υγιή περιθώρια και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις.

Η μετοχή στην τρέχουσα τιμή ενσωματώνει μία πιο συντηρητική προσέγγιση και την υπόθεση ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων μετά το 2021 θα είναι περίπου στα 36-37 εκατ. ευρώ.

Η δίκαιη αποτίμηση της χρηματιστηριακής για την Πλαστικά Θράκης είναι μεταξύ 380-500 εκατ. ευρώ με το βασικό σενάριο να δίνει τιμή στόχο τα 9,8 ευρώ από 9,4 ευρώ που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Για το 2022 περιμένει καθαρά κέρδη 24,1 εκατ. ευρώ και για το 2023 28,8 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η Eurobank Equities παρακολουθεί τη μετοχή μετά από αίτημα της εταιρείας