Πλαστικά Θράκης: Πούλησε βιομηχανικό ακίνητο στις ΗΠΑ έναντι 14,5 εκατ. δολαρίων

Η Πλαστικά Θράκης σε συνέχεια της από 24.04.2020 σχετικής ανακοίνωσης περί της οριστικής παύσης λειτουργίας της θυγατρικής Thrace Linq Inc., γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση αιτία πωλήσεως του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. και στο οποίο στεγαζόταν η ως άνω θυγατρική εταιρεία.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 14.500.000 δολαρίων ΗΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα του ανωτέρω γεγονότος, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα κέρδη για τη χρήση 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα που θα εισπραχθούν, συνεπεία της προαναφερθείσας συναλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.