Πλαστικά Θράκης: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου