Πλαστικά Θράκης: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2020

Δελτίο Τύπου