Πλαστικά Θράκης: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε

12-06-2020

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σχετική παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thracegroup.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athexgroup.gr).

 

 

Presentation