Πλαστικά Θράκης: Επικαιροποίηση του οικονομικού ημερολογίου έτους 2020

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) επικαιροποιεί  το Οικονομικό Ημερολόγιο Χρήσεως 2020 σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Χρηματικής Διανομής από Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων: Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020.
  • Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Χρηματικής Διανομής από Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 (record date).
  • Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Χρηματικής Διανομής από Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020.