Πλαστικά Κρήτης: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της γαλλικής θυγατρικής της

Την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της θυγατρικής της εταιρείας AGRIPOLYANE που εδρεύει στην Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της θυγατρικής της εταιρείας AGRIPOLYANE, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 4.000.005 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό της πλάνο μέρος του οποίου περιλαμβάνει την αγορά ακινήτου συνολικής έκτασης 62,4 στρεμμάτων με κτίρια 24.950 τ.μ. που στεγάζουν τις εγκαταστάσεις της και μέχρι τώρα ενοικίαζε.