Πλαστικά Κρήτης: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για το 2019

Η εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2019 (φορολογικό έτος 2019).

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2019 (φορολογικό έτος 2019) που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.