Πλαστικά Κρήτης: Οι αποφάσεις της ΕΓΣ (Ορθή Επανάληψη)

ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.03.2020-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.03.2020-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ