Πλαστικά Κρήτης: Ο Μιχαήλ Λεμπιδάκης μετέφερε 44.224 μετοχές στην ατομική του μερίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών