Πλαστικά Κρήτης: Έκτακτη ΓΣ στις 16 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 16.12.2021