Πλαστικά Κρήτης: Δεν θα επηρεασθούν οι προβλέψεις για αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας

Η Πλαστικά Κρήτης Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, δημοσιοποίησε την παρακάτω σημείωση με αναφορά στις δημοσιευμένες από την 30.09.2020 εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, διαρκούσης της πανδημίας, τα εργοστάσια του ομίλου συνέχισαν κανονικά την παραγωγή τους με περιορισμένης διάρκειας διακοπές ορισμένων γραμμών παραγωγής λόγω απουσίας εργαζομένων που ετίθεντο προληπτικά σε καραντίνα ή νόσησαν με ελαφρά συμπτώματα. Εξαίρεση αποτέλεσε το εργοστάσιο μας στο GAZIANTEP της Τουρκίας όπου υπήρξε διακοπή εργασιών για 25 ημέρες λόγω περιορισμού των αναγκών της εκεί πελατείας μας. Οι διακοπές αυτές δεν επηρέασαν ουσιωδώς το ύψος της παραγωγής και των πωλήσεων. Λαμβάνονται σε συνεχή βάση όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας.

Για το σύνολο του έτους και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα εκτιμάμε ότι δεν θα επηρεασθεί η πρόβλεψη μας για αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.