Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ