Πλαστικά Κρήτης: Aνακοίνωση για ΑΜΚ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ