Πλαστικά Κρήτης: Ανακοίνωση

Βλέπετε συνημμένα την ανακοίνωση της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ” ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ”

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ