Πλαστικά Κρήτης: Ανακοίνωση

Βλέπετε συνημμένα την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ