Πλαίσιο: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις ΓΣ

Συνημμένο αρχείο.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2021
Παρουσίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2021