Πήξαμε στα ρεζιλίκια της αριστείας…

Πήξαμε στα ρεζιλίκια της αριστείας..
________________________
 
Ο Κύρτσος έκανε ολημερίς αντιπολιτευτικά ευχέλαια μπας και σωθεί.Xρέος 630 χιλ στο Δημόσιο, αλλά δεν είχε άγιο…
Ουτε στη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν μπήκε, παρά τη σούμα των 20+ χιλ που μαζεύει μηνιαίως ως ευρωβουλευτής.
Και η λυπητερή ήρθε : “Με απόλυτα ομόφωνη (15 ψήφους) απόφαση, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να άρει την ευρωκοινοβουλευτική ασυλία του Γιώργου Κύρτσου, έτσι ώστε να λογοδοτήσει στην ελληνική δικαιοσύνη.
Ο λόγος; Για μη καταβληθείσες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, όταν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος (Γενικός Διευθυντής) της εταιρείας «FreeSunday Εκδοτική Α.Ε.» στην Ελλάδα.
Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ευρωβουλευτή της ΝΔ, στην ελληνική δικαιοσύνη και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τα περαιτέρω, ενώ «ανέβηκε» και στο επίσημο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.”
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑ