Piraeus Securities: Οι 8 μετοχές που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος από την επενδυτική βαθμίδα

Βλέπει άνοδο έως 40% στις ελληνικές τράπεζες – Οι τιμές στόχοι

Τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας για την ελληνική οικονομία απαριθμεί η Piraeus Securities, με αφορμή την θετική αξιολόγηση της DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, εκτιμά ότι οι μετοχές με το υψηλότερο αναμενόμενο όφελος από την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας είναι οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Μυτιληναίος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΕΧΑΕ.

Ειδικότερα, η Piraeus Securities αναμένει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, όπως:

α) Μειωμένο κόστος δανεισμού για τον ιδιωτικό τομέα (ο δημόσιος τομέας απολαμβάνει ήδη εξαιρετικούς όρους δανεισμού για το μακροπρόθεσμο χρέος του) λόγω μείωσης της τρέχουσας απόδοσης 10ετών ομολόγων στο 3,9%

β) Καλύτερη πρόσβαση στις ξένες κεφαλαιαγορές για τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες

γ ) Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και βελτιωμένη ρευστότητα λόγω της μείωσης των haircut της ΕΚΤ στις εξασφαλίσεις των ελληνικών ομολόγων και της συμπερίληψης αυτών σε όλες τις μελλοντικές πράξεις της

δ) Επιτάχυνση των επενδυτικών αποφάσεων σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογία, ιδιαίτερα από ξένους επενδυτές που επενδύουν μόνο σε χώρες με καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας

Η αναβάθμιση είναι επίσης βασικός καταλύτης για το ελληνικό χρηματιστήριο για τους εξής λόγους:

α) Αποτιμήσεις: Η μείωση του κόστους κεφαλαίου μέσω του χαμηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου χώρας και του κόστους δανεισμού των εταιρειών σε συνδυασμό με καλύτερες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης θα υποστηρίξουν αποτιμήσεις στο τρέχον περιβάλλον υψηλών επιτοκίων,

β) Επενδυτικές ροές: Θα αυξηθεί η δεξαμενή παγκόσμιων κεφαλαίων που επενδύουν σε ελληνικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, δεδομένων των θεσμικών περιορισμών σε μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων που δεν τους επιτρέπουν να επενδύσουν σε αγορές μη επενδυτικού βαθμού,

γ) Κατάταξη αγοράς: Θα ανοίξει το δρόμο για την αναβάθμιση του Χ.Α. στο καθεστώς αναπτυγμένων αγορών.

Συνολικά, με βάση τις τρέχουσες τιμές-στόχους, στις οποίες η Piraeus Sec έχει ήδη ενσωματώσει τον αντίκτυπο του χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από την επενδυτική βαθμίδα, η ανοδική πορεία είναι 30% κατά μέσο όρο.

Τέλος, οι μετοχές με το υψηλότερο αναμενόμενο όφελος από την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας είναι οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Μυτιληναίος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΕΧΑΕ.

Ακολουθούν οι επόμενες βασικές ημερομηνίες αξιολόγησης από τους οίκους αξιολόγησης:

15 Σεπτεμβρίου – Moody’s (Ba3/Θετικό)

20 Οκτωβρίου – S&P (BB+/Θετικό)

1 Δεκεμβρίου – Fitch (BB+/Stable)

Αύξηση εταιρικών κερδών σε ελκυστικά επίπεδα

Η Piraeus Sec προβλέπει η αύξηση των κερδών ανά μετοχή για τις υπό κάλυψη εισηγμένες (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς) θα ξεπεράσει το 10% το 2023 παρά την καλή βάση το 2022 λόγω της γρήγορης ανάκαμψης από την πανδημική κρίση. Η αύξηση των κερδών οφείλεται στην ισχυρή απόδοση τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Δεδομένης της αναμενόμενης ομαλοποίησης της κερδοφορίας των τραπεζών και των διυλιστηρίων από πολύ υψηλά επίπεδα το 2023, εκτιμά σταθεροποίηση των EPS το 2024, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τον πληθωρισμό και την εξέλιξη των επιτοκίων. Για το 2025, επί του παρόντος αναμένει ότι η αύξηση του EPS θα συνεχιστεί γύρω στο 7,0%.

Τράπεζες

Οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα είναι θετικές, εξισορροπώντας τις προσδοκίες της Piraeus Sec για ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, περιορισμένη επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, βελτιωμένη υποκείμενη κερδοφορία χάρη στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών και τη θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στα έσοδα που υποστηρίζονται από τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του κλάδου.

Παρά την αύξηση κατά 60% των τραπεζικών μετοχών από την αρχή του έτους, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 30% κατά μέσο όρο στο στοχευμένο πολλαπλάσιο των P/TBVPS, το οποίο αποδίδεται στις αναβαθμίσεις του ROTE μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 και τη μείωση του COE που σχετίζεται με την αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτικό καθεστώς. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες σκοπεύουν να επαναφέρουν τη διανομή μερισμάτων το 2024 από τα κέρδη του 2023.

Η βασική αποτίμηση προϋποθέτει αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον 3%, αύξηση δανείων κατά 5% και μείωση του πληθωρισμού στο 2% που θα οδηγήσει τα επιτόκια πολιτικής στο 2% ή χαμηλότερα έως το 2025. Τα επιτοκιακά περιθώρια θα παραμείνουν πάνω από 2% και το κόστος κινδύνου θα πέσει κάτω από 0,7%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Piraeus Sec δίνει τιμές στόχους 2,15 ευρώ για την Alpha Bank, 2,20 ευρώ για τη Eurobank και 7,8 ευρώ για την Εθνική. Η αναμενόμενη απόδοση στους μετόχους από τo re-rating και τις διανομές μερισμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 40%.

Μακροοικονομικές προοπτικές

Οι αναλυτές της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμούν την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3,4% το 2023, 3,5% το 2024 και 3,3% το 2025. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2023, όπως και το 2022, λόγω διαρθρωτικών παραγόντων που μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή νέα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα, παλαιότερα έργα που ξεκίνησαν το 2023, όπως η επέκταση του Μετρό στην Αθήνα και η αξιοποίηση στο Ελληνικό. Επίσης, ο τουρισμός φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, μετά από ένα αρκετά δυνατό 2022, με έσοδα 17,6 δισ. ευρώ το 2023. Τα έσοδα από τον τουρισμό ενδέχεται να υπερβούν το ανώτατο όριο των 18,2 δισ. ευρώ που καταγράφηκε το 2019, πλησιάζοντας τα 20 δισ. ευρώ χάρη στην παράταση της τουριστικής περιόδου.