Πήγαν για μαλλί, αλλά…- Tο κοντέρ γράφει ζημίες 29,5 εκατ. και έχει το ταμπλό…

Την θέση του στην μετοχή της Alpha, έκλεισε στις 16/9/2019 το fund Oceanwood, ενώ παράλληλα μείωσε την θέση του στην μετοχή της ΕΤΕ από 2,10% σε 2,01%.

  • Το Oceanwood διατηρούσε την ίδια θέση στην ΑΛΦΑ (0,61%) από τις 28/5/2019 και ήταν η μόνη περίπτωση στην οποία εμφάνιζε κέρδη που -με βάση τα στοιχεία μας- υπολογίζονται σε € 6,3 εκατομμύρια, τα οποία και τελικά καρπώθηκε.

Παράλληλα, οι ζημιές του αυξήθηκαν στην μετοχή ΕΤΕ από € 11,2 εκατ. σε € 11,6 εκατ.. Το fund, επίσης διατηρεί ανοικτή θέση στην ΕΥΡΩΒ (0,99%) από τις 9/7/2019, εμφανίζοντας ζημιές € 3,9 εκατ..

  • Το Marshall Wace, επίσης μείωσε την θέση του στην μετοχή της ΕΤΕ στις 13/9/2019, από 0,62% σε 0,59%. Η αύξηση της τιμής της μετοχής διεύρυνε τις ζημιές του fund από €1,6 εκατ. σε €1,8 εκατ..

Αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν στο Blackrock, το οποίο διατηρεί την θέση του στην ΑΛΦΑ (1,01%) από τις 29/8/2019, με ζημιές €1,04 εκατ. και στο Lansdowne, που  παραμένει στις θέσεις του, με την ΑΛΦΑ να διατηρείται σήμερα στο 1,01% από 0,91%, την ΔΕΗ στο 1,61% από 1,58%, την ΠΕΙΡ στο 2,83% από 2,74% και την ΕΥΡΩΒ στο 1,02% από 1%. Οι συνολικές ζημιές του είναι €25,5 εκατ..

Κάτοχος ανοικτής θέσης

Εκδότης

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής θέσης

Ποσοστό ανοικτής θέσης

Τιμή Μετοχής

Κέρδος / Ζημιά θέσης

18/9/2019

Oceanwood

ΕΤΕ

16/9/2019

2,01%

2,632

-11.608.010

Marshall Wace

ΕΤΕ

13/9/2019

0,59%

2,632

-1.821.381

Blackrock

ΑΛΦΑ

29/8/2019

1,01%

1,719

-1.048.172

Lansdowne

ΑΛΦΑ

7/8/2019

1,01%

1,719

-9.000.848

Lansdowne

ΔΕΗ

5/8/2019

1,61%

2,920

-2.903.387

Lansdowne

ΠΕΙΡ

30/7/2019

2,83%

3,080

-6.436.356

Lansdowne

ΕΥΡΩΒ

30/7/2019

1,02%

0,824

-7.206.582

Oceanwood

ΕΥΡΩΒ

9/7/2019

0,99%

0,824

-3.963.653

Κέρδη / Ζημιές

-29.510.826

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ στο ΧΡΗΜΑ και ΑΓΟΡΑ και στο http://www.eurocapital.gr

ΣΕ αγαστή συνεργασία ο μ/μ με το ΧΡΗΜΑ και ΑΓΟΡΑ