Πιέσεις από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας δέχονται οι πολυεθνικοί όμιλοι

Πιέσεις από την επιβράδυνση της ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας δέχονται οι πολυεθνικοί όμιλοι, με ορισμένους κλάδους, όπως η εξόρυξη και η αυτοκινητοβιομηχανία, να είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε σύγκριση με άλλους.

Οι χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως βρέθηκαν στη δίνη μιας σημαντικής αναταραχής αυτόν τον μήνα, εν μέσω της αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομία της Κίνας και την αναποτελεσματική αντίδραση των τοπικών αρχών. Ενώ οι επενδυτές έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα μέχρι στιγμής, υπάρχει μια ευρύτερη – και πιο «ύπουλη» – επίδραση, που εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα της Κίνας.

Με την οικονομία της χώρας να αναπτύσσεται το 2015 με τον βραδύτερο ρυθμό από το 1990, ορισμένες βιομηχανίες είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένες σε σύγκριση με άλλες. Ωστόσο, όπως ανέφερε ανάλυση των «Financial Times», ελάχιστες βιομηχανίες αναμένεται να γλιτώσουν από κάποιου είδους αρνητική αναθεώρηση των μελλοντικών τους προοπτικών.

Εκτός Ασίας, η Λατινική Αμερική εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς το 10% των εξαγωγών της κατευθύνεται στην Κίνα, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να υποστεί σοβαρότερο πλήγμα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους «F.T.», ταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές σπανίως έχουν άμεσες επιδράσεις στον εταιρικό κλάδο της Κίνας. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η αναλογία αναταραχής στις αγορές που ξεπερνά τη δυνατότητα ελέγχου από τις κινεζικές αρχές αναμένεται να επηρεάσει την εμπιστοσύνη και, κατά συνέπεια, τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών.

Σημειώνεται ότι η Κίνα καταναλώνει περίπου το 50% των πρώτων υλών, έτσι τη μεγαλύτερη επίδραση από την επιβράδυνση της ανάπτυξής της είχαν κλάδοι που σχετίζονται με τα εμπορεύματα. Παράλληλα, η Κίνα αγοράζει περίπου το 8% των εξαγωγών της Ε.Ε., με το μερίδιο της Γερμανίας να είναι μακράν το υψηλότερο, ενώ ακολουθούν Φινλανδία, Αυστρία και Γαλλία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντλούν μεταξύ 15% και 30% των λειτουργικών κερδών και ταμειακών ροών τους από τις πωλήσεις τους στην Κίνα.

Την ίδια ώρα, καθώς η οικονομία της Κίνας κατεβάζει… ταχύτητα, το ίδιο κάνουν και οι οικονομίες των γειτόνων της, αλλά και οι εμπορικοί της συνεργάτες, με τους τομείς που πλήττονται περισσότερο να είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα χημικά, ενώ η βραδύτερη ανάπτυξη του διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να πλήξει τη ζήτηση σε τομείς όπως οι αεροπορικές μεταφορές και τα ξενοδοχεία.

Πέρα από τα εμπορεύματα, άλλες παγκόσμιες βιομηχανίες που είναι πολύ εκτεθειμένες είναι οι ημιαγωγοί, τα αυτοκίνητα, τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά, το τεχνολογικό λογισμικό και τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Οι κινεζικές βιομηχανίες ήταν «υπεύθυνες» σχεδόν για το σύνολο της αύξησης 48% στις πωλήσεις ημιαγωγών από το 2009 έως το 2014, ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, η Κίνα προσέφερε έδαφος ανάπτυξης για τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Την ίδια ώρα, ένα στα τρία πολυτελή αγαθά αγοράζεται από Κινέζους, ένα στοιχείο που καθιστά την εν λόγω βιομηχανία ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στην Κίνα.