ΠΕΝΕΝ: Επιφυλάξεις για τη συμμετοχή σωματείων στους ελέγχους για εργασιακά στα πλοία

Συνεχίζονται οι κοινοί έλεγχοι σε πλοία (κυρίως σε Ε/Γ – Ο/Γ και RoRo) από κλιμάκια του υπουργείου Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ)  σχετικά με τον εντοπισμό εργασιακών προβλημάτων.

Στους ελέγχους αυτούς συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) παρά τις σοβαρότατες επιφυλάξεις της ΠΕΝΕΝ οι οποίες συνδέονται με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν παρέχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα στους εκπροσώπους των σωματείων.

Επίσης, στην ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ τονίζει ότι το εύρος των διενεργούμενων ελέγχων αφορά περιορισμένο φάσμα ζητημάτων και αποκλείει τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την ενδιαίτηση, την τροφοδοσία κ.λπ.

Εάν δεν αλλάξει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο που διενεργούνται οι έλεγχοι αυτοί, είναι σαφές ότι κάθε έλεγχος θα είναι πλημμελής ανεπαρκής και απολύτως αναποτελεσματικός, τονίζει η ΠΕΝΕΝ.