Πέμπτη 02.12.2021- Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις (21) των εισηγμένων εταιρειών

Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

19:05 02 Δεκ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Ανακοινώσεις

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

18:16 02 Δεκ 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Γενική Συνέλευση

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:54 02 Δεκ 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Ανακοινώσεις

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:37 02 Δεκ 2021  –  [ΜΟΤΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

17:36 02 Δεκ 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ 37,2 ΜW ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ EYBOIA

10:17 02 Δεκ 2021  –  [ΕΛΠΕ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:14 02 Δεκ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58 02 Δεκ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:49 02 Δεκ 2021  –  [ΣΑΡ]
Ανακοινώσεις

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  Ανακοίνωση

09:33 02 Δεκ 2021  –  [ΙΑΤΡ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών

09:14 02 Δεκ 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]