Πειραιώς: Παράταση δύο εβδομάδων στη Δημόσια πρόταση για MIG

Την παράταση της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Τράπεζα Πειραιώς προς τους μετόχους της MIG, γνωστοποίησε η τράπεζα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία ξεκίνησε την 24η Φεβρουαρίου 2023 και επρόκειτο να εκπνεύσει την 7η Απριλίου 2023, παρατείνεται κατά δύο (2) εβδομάδες και μέχρι και την 21η Απριλίου 2023. Η παράταση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του της 30 Μαρτίου 2023.