Πειραιώς Financial Holdings: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 9μηνου 2021 (ορθή επανάληψη)

Δείτε την παρουσίαση.

Results Presentation