Πειραιώς Financial Holdings: Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην Trastor

Ανακοίνωση