Πειραιώς Financial Holdings: Απόκτηση μετοχών της MIG

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση