ΠΕΙΡ: Άλογο κούρσας

Η τραπεζική μετοχή με την πιο επιθετική συμπεριφορά, συνεχίζει να χαρίζει συγκινήσεις

Από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μόλις 4 μετοχές γράφουν τριψήφιο ποσοστό (θετικής) απόδοσης.

Μια από αυτές είναι και η ΠΕΙΡ, που από πρωταθλήτρια αρνητικής απόδοσης (και ταλαιπωρίας) τα περασμένα έτη, έχει μεταμορφωθεί σε ελκυστικότατο προορισμό.

Στο ταμπλό, διαγράφει πολύμηνη ανοδική κίνηση, και πέραν από τις σοβαρές αποδόσεις διακρίνονται ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των αγοραστών.

Με κυριότερο την απροσδόκητη ανθεκτικότητα στα δύσκολα σκέλη, επιβεβαιώνοντας την ισχύ της μετοχικής βάσης.

Το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων (και η προσδοκία παραμονής για λίγο ακόμα σε αυτό) βελτιώνουν τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη, που παράλληλα με τα σχέδια Ηρακλής (βλ. ΜΕΑ) φτιάχνουν μια πολύ καλή εικόνα.

Για όσο κρατήσει..

Η μετοχή έχει πατήσει σωστά στη ζώνη των 3 ευρώ όπου βρήκε υποστηρίξεις, και έχει βάλει πλώρη για το 3,50, με τους αναλυτές να συγκλίνουν σε τιμές πέριξ του 4,20.

Υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε τα καλύτερα από τη διοίκηση όσον αφορά στην επικείμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ, με γνώμονα ό, τι προηγήθηκε στις άλλες τρεις.

Το κλίμα παραμένει αισιόδοξο, οι Οίκοι γράφουν διθυραμβικά σχόλια στον ρυθμό της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και των αποτελεσμάτων stress test, και δεν φαίνεται κάποιο βαρίδι που θα επιβράδυνε (ή και θα αντέστρεφε) την ανοδική κατεύθυνση.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.